Mascha Kramer

Mijn naam is Mascha Kramer en sinds april 2021 ben ik samen met Christel Roest één van de trotse oprichters van Psychologiepraktijk Lenta. We delen de passie om kinderen en jongeren laagdrempelige hulp op maat te bieden. Naast mijn werk voor praktijk Lenta werk ik nog twee dagen per week bij een grote instelling in de specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Hier werk ik inmiddels al meer dan 11 jaar. Ik heb binnen deze instelling op verschillende plekken ervaring opgedaan. Ik ben begonnen als sociotherapeut op de kinderdagkliniek, heb daarna lang gewerkt op een polikliniek binnen de gesloten jeugdzorg en heb gewerkt op de reguliere polikliniek. Momenteel ben ik werkzaam in een FACT-team, waar ik kinderen, jongeren en hun gezinnen behandel en begeleid die kampen met complexe en langdurige problematiek, en in een team dat intensieve traumabehandeling biedt. 

Opleiding

Ik volgde mijn studie Psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en vervolgens de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog kind & jeugd (RINO). Door mijn interesse in trauma volgde ik aanvullend de EMDR basis- en vervolgcursus (VEN, accent kind en jeugd) en inmiddels ben ik Europees geregistreerd als EMDR practitioner.

Over mij en mijn werkwijze:

Dat ik later met kinderen en jongeren wilde werken stond altijd al vast, dus de studie Psychologie paste me goed. Inmiddels heb ik al ruim 11 jaar ervaring binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie. Ik vind het nog steeds één van de mooiste dingen die er zijn om kinderen en jongeren te mogen helpen op een moment dat het even wat moeilijker gaat in het leven. Om samen met hen en ouder(s) te onderzoeken en te begrijpen waar het probleem vandaan komt en om er samen voor te zorgen dat het weer beter gaat. Ik vind het hierbij belangrijk om naast de ander te gaan staan, samen te werken en samen te onderzoeken wat helpend is. Waar nodig betrekken we belangrijke mensen uit de omgeving. Soms zitten we samen in de kamer, maar ik hou er ook van om naar buiten te gaan en te gaan wandelen. We zullen samen kijken waar je je het prettigst bij voelt, wat voor jou het beste werkt. 

Binnen mijn behandeling maak ik gebruik van verschillende behandeltechnieken, waaronder CGT, oplossingsgerichte therapie en EMDR. Ik heb veel affiniteit met trauma, waardoor ik mij door de jaren heen heb gespecialiseerd in traumabehandeling. Als je iets naars overkomt kan dat een enorme impact hebben op je leven. Het kost vaak veel moed om op zoek te gaan naar hulp, maar hoe eerder het je lukt ermee aan de slag te gaan hoe minder groot het effect op je verdere leven. Ik doe mijn best een veilige sfeer te creëren, waarin we dit proces samen aan kunnen gaan. 

Ik woon samen in Haarlem en ben trotse moeder van twee kinderen.


Praktisch:

Voor contact en overleg ben ik het beste bereikbaar via de mail:
* mascha@praktijklenta.nl

Registratienummers/ lidnummers:

* BIG nummer: 39925092925
* AGB-code zorgverlener: 94105444
* Lidnummer LVVP (Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen): 5471