Vergoeding voor Kinderen en jongeren

Vergoeding

Sinds 1 januari 2015 is de zorg voor cliënten tot 18 jaar overgeheveld naar de gemeenten. Dit betekent dat de gemeente de behandeling betaalt voor clienten tot 18 jaar. Praktijk Lenta heeft contracten afgesloten met Haarlem en de meeste omringende gemeenten. Dit betreffen de gemeenten: Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort. 
Dit betekent dat de intake en behandeling middels een beschikking door de gemeente wordt vergoed. Bij praktijk Lenta behandelen we problematiek passend binnen de Basis GGZ. 

Verwijsbrief

Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een doorverwijzing nodig van Centrum Jeugd en Gezin (CJG), of kun je een verwijsbrief regelen bij een arts (je huisarts of een jeugdarts). Bij de telefonisch pre-intake zullen we bespreken hoe de verwijsbrief bij ons aangeleverd kan worden. 

De verwijsbrief van een arts moet aan verschillende eisen voldoen.
Indien de verwijsbrief niet voldoet aan (één of meer) van de vastgestelde eisen, kun je contact opnemen met de (huis)arts met het verzoek om de verwijsbrief aan te passen. 

In de verwijsbrief van de (huis)arts dient te staan:
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Een handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer
  • Dat het gaat om een verwijzing naar de (generalistische) Basis GGZ
  • Een klachtbeschrijving volgens de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport);
    vermoeden op een DSM benoemde stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten
  • De verwijzing is geschreven maximaal zes maanden vóór de eerste afspraak en minimaal op de datum van de eerste afspraak


Zelf betalen

Mocht je niet voor vergoeding in aanmerking komen en/of besluiten om zelf voor de behandeling te betalen, dan wordt er € 108,60 euro per uur gefactureerd (gemeentelijk tarief Basis GGZ 2024).


Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet of minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet vergoed door de gemeente. Deze kosten worden rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. Kosten die hiervoor in rekening worden gebracht zijn € 50 per afspraak. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld.