De Praktijk

In 2021 is met veel enthousiasme en bezieling Praktijk Lenta ontstaan. Het is een kleinschalige en vrijgevestigde psychologiepraktijk voor kind en jeugd. Voor een impressie van de praktijk kun je hier klikken.

Christel is aangesloten bij de vereniging 0 tot 23, een vereniging van orthopedagogen, kinderpsychiaters, kinderpsychotherapeuten en kinderpsychologen in Haarlem en omstreken die gespecialiseerd zijn in het werken met 0 tot 23 jarigen en de mensen om hen heen.


Christel Roest 

Mijn naam is Christel Roest, ik ben GZ- psycholoog en EMDR therapeut.
In 2021 ben ik Psychologiepraktijk Lenta gestart.
Ik vind het persoonlijke en laagdrempelige contact in een eigen kleine praktijk erg prettig en ik merk dat dit uitnodigt tot doelgericht samenwerken.

Van 2020- 2022 ben ik werkzaam geweest als vrijgevestigde GZ- psycholoog bij een fijne psychologiepraktijk in Overveen. Hiervoor heb ik 10 jaar met plezier gewerkt bij een grote instelling in de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische GGZ).


Opleiding

Na mijn studie Orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam volgde ik de postdoctorale opleiding tot GZ- psycholoog kind & jeugd (aan de RINO). Aanvullend heb ik de EMDR basis- en vervolgcurus afgerond (bij de VEN, accent kind en jeugd).


Over mij en mijn werkwijze

In de loop der jaren heb ik veel ervaring opgedaan met kinderen, jeugdigen en hun ouders. De doelgroep is hierbij altijd vrij divers geweest, zowel ten aanzien van leeftijd als de problematiek.
Bij het eerste gesprek (intake) maken we kennis met elkaar en probeer ik goed zicht te krijgen in de klacht en jullie bijbehorende hulpvraag. Deze informatie is helpend om beter te begrijpen wat er speelt en waar we ons in de behandeling op gaan richten.

Ik leg het vaak uit in de metafoor van een puzzel;
we zoeken de verschillende puzzelstukjes bij elkaar om zo goed mogelijk een totaalbeeld te kunnen vormen en om te kunnen begrijpen wat er gaande is. Door aan de slag te gaan met bepaalde belangrijke ‘puzzelstukjes’, kunnen we met elkaar gaan werken aan verandering.
Bijvoorbeeld in de vorm van (trauma)verwerking, aanpassingen van gedachten en gedrag en/of door het bieden van adviezen aan opvoeders. In mijn manier van werken ben ik altijd op zoek naar de samenwerkingsrelatie, om op een persoonlijke, betrokken en vertrouwde manier stappen met elkaar te gaan maken. Hierbij vind ik humor ook een heel belangrijke en werkzame factor. Ik volg het tempo van de cliënt waarbij ik de cliënt probeer uit te dagen en te motiveren om open te staan voor nieuwe denkwijzen, gedragingen en patronen. Dit kan spannend en moeilijk zijn, wat ik heel goed begrijp. In de sessies bied ik ruimte voor verschillende gevoelens die kunnen spelen. Daarnaast ben ik altijd op zoek naar de eigen sterke kanten, krachten en creativiteit van de cliënt.

Mijn ervaring en affiniteit ligt veelal bij angst-, dwang- en somberheidsklachten, trauma’s en emotieregulatieproblemen. In de behandeling maak ik o.a. gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) en oplossingsgerichte technieken. Ook kunnen we tijdens een sessie buiten de therapiekamer met elkaar aan de slag gaan. Door bijvoorbeeld de samen bedachte oefeningen uit te voeren en/ of door tijdens het gesprek te gaan wandelen. Zowel kinderen, jongeren en soms zelfs ouders ervaren het als prettig om tijdens het gesprek in beweging te zijn. Ook kan het laagdrempeliger zijn om lopend je verhaal te doen en om over je gedachten en gevoelens te spreken. We gaan op zoek naar een werkwijze die zo goed mogelijk bij je past; zowel qua persoonlijke voorkeur, maar ook naar wat jou vooruitgang biedt.

Zoals dat heet, ben ik een ‘echte mug’; geboren en getogen in Haarlem. Ik ben getrouwd en ik heb twee zoons.

Praktisch:

Voor contact en overleg ben ik het beste bereikbaar via de mail:
* christel@praktijklenta.nl

Registratienummers/ lidnummers:

* BIG nummer: 59922499825
* AGB-code zorgverlener: 94016759
* Lidnummer LVVP (Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen): 5244