Vergoeding

Vergoeding door gemeenten

Praktijk Lenta heeft contracten afgesloten met Haarlem en de meeste omringende gemeenten. De gemeenten die hieronder vallen zijn: Beverwijk, Bloemendaal, Heemskerk, Heemstede, Velsen en Zandvoort.  Dit betekent dat de intake en behandeling door de gemeente wordt vergoed.  We behandelen problematiek passend in de Basis GGZ. Dat betekent dat wij 17,5 uur de tijd hebben voor een behandeling. Dit is inclusief tijd voor de intake, het adviesgesprek, de uitwerktijd, tussentijdse inhoudelijke contacten en alle bijbehorende administratieve handelingen. 

Zelf betalen

Mocht je niet voor vergoeding in aanmerking komen en/of besluiten om zelf voor de behandeling te betalen, dan factureren we € 95,40 euro per uur (gemeentelijk tarief Basis GGZ 2021).

Niet nagekomen afspraken

Afspraken die niet of minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, worden niet vergoed door de gemeente. De kosten worden rechtstreeks bij de cliënt in rekening gebracht. Kosten die wij hiervoor in rekening brengen zijn € 50 per afspraak. De reden hiervoor is dat de vrijgevallen plekken niet meer kunnen worden opgevuld.