Verwijsbrief


Om voor vergoeding in aanmerking te komen is er een doorverwijzing nodig van Centrum Jeugd en Gezin (CJG), of kun je een verwijsbrief regelen bij een arts (je huisarts of een jeugdarts). 

De verwijsbrief van een arts moet aan verschillende eisen voldoen.
 Indien de verwijsbrief niet voldoet aan (één of meer) van de vastgestelde eisen, kun je contact opnemen met de (huis)arts met het verzoek om de verwijsbrief aan te passen. 

In de verwijsbrief van de (huis)arts dient te staan:
  • Naam, functie en AGB-code van de verwijzer
  • Een handtekening en/of praktijkstempel van de verwijzer
  • Dat het gaat om een verwijzing naar de (generalistische) Basis GGZ
  • Een klachtbeschrijving volgens de 5 landelijk vastgestelde criteria (Verwijsmodel / HHM-rapport);
    vermoeden op een DSM benoemde stoornis, ernst van de problematiek, risico, complexiteit, beloop klachten
  • De verwijzing is geschreven maximaal zes maanden vóór de eerste afspraak en minimaal op de datum van de eerste afspraak